За нас

Прaводач е младежки граждански проект, който бе разработен в правната комисия на форума “Идеите, това сме ние 2”.
Цел:
  •  Повишаване на правната култура на учениците между 16 и 18 годишна възраст чрез неформално обучение, насочено към развиването на практическите умения и на студентите, и на учениците;
  •  Осъществяване на контакт между студенти по право и ученици и споделяне на опит.
  • Проектът се фокусира върху неформално обучение с основна цел развиване на правната култура на ученици в 10, 11 и 12 клас, като обучението ще бъде провеждано от студенти по право. Планът е пилотната фаза да се реализира в 73 СОУ “Владислав Граматик”, като целта е да се разработи модел, който след това да бъде оценен и приложен и в останалите учебни заведения в България.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s