Учебна програма

Това са темите, които представяме в училищата. Ако искате да правим презентация и във вашето училище, може да изберете от тях:

  • Основни права и свободи
  • Държавни институции
  • Избори
  • Отговорност, престъпления, наказания
  • Договори и потребителско право
  • Трудови права
  • Свобода на словото: медии и Интернет
  • Европейски съюз
Advertisements

One thought on “Учебна програма

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s