Поведи към Правото.

Условия за членство в СНЦ “ПРАВОДАЧ”

ПРАВОДАЧ е доброволческа организация, която събира млади хора с интерес в областта на гражданското образование и желанието и способностите да работят по посока на популяризирането и развитието му в България.
Кандидатите за членове трябва да отговарят на изискването да бъдат дееспособни български физически лица или пък юридически лица (български и чуждестранни), които не са политически партии и не са създадени на религиозна основа. Поради характера на дейността, за предпочитане са студенти от специалност “Право”, които са завършили най-малко една година от своето висше образование.
Ако отговаряш на горните условия и искаш да станеш член, ето какво трябва да направиш:

1/ Свържи се с нас: попълни формата най-долу на тази страница или ни напиши e-mail, в който да ни разкажеш кой си, с какво се занимаваш, как си научил за нас и защо искаш да се включиш. Още по-добре е, ако познаваш някого от членовете ни, направо да се видим на живо.

2*/ Виж как работим: след като сме се свързали, ще те държим в течение относно кога най-скоро имаме посещения в училище. Когато ти е удобно, посети един от часовете на 10., 11. или 12. клас с един от екипите ни, за да видиш как протичат дискусиите. Ако пък по-голяма група желаещи се появят по едно и също време, ще организираме семинар или обучение, на което всички да се запознаем и все пак да демонстрираме дейността на сдружението.

3*/ Пробвай се: след като чуеш как се развива една дискусия, пробвай да участваш като водещ на такава! Естествено, че ние ще подсигурим присъствието на някой от по-опитните ни членове, който да ти помага и да те напътства.
*Ако си достатъчно опитен или пък смел, съчетай предходните две стъпки и опитай да водиш още първата дискусия. Няма нищо страшно – ние започнахме именно така.

4/ Плати членски внос: ако все още си за идеята да се включиш в дейността ни, кажи ни го, плати годишен внос в размер на 10 лв. и ние ще ти дадем членска карта, която да удостоверява, че си един от нас!
Членството е със срок една година от заплащане на членския внос, като при подновяване следва единствено да се заплати нов членски внос преди изтичане на този срок.

ФОРМА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5 + 13 =