Включи се

Условия за членство в СНЦ “ПРАВОДАЧ”

   ПРАВОДАЧ е доброволческа организация, която събира млади хора с интерес в областта на гражданското образование и желанието и способностите да работят по посока на популяризирането и развитието му в България.

   Кандидатите за членове трябва да отговарят на изискването да бъдат дееспособни български физически лица или пък юридически лица (български и чуждестранни), които не са политически партии и не са създадени на религиозна основа. Поради характера на дейността, за предпочитане са студенти от специалност “Право”, които са завършили най-малко една година от своето висше образование.

   Ако отговаряш на горните условия и искаш да станеш член, ето какво трябва да направиш:

  1/ Свържи се с нас: попълни формата най-долу на тази страница или ни напиши e-mail, в който да ни разкажеш кой си, с какво се занимаваш, как си научил за нас и защо искаш да се включиш. Още по-добре е, ако познаваш някого от членовете ни, направо да се видим на живо.

  2*/ Виж как работим: след като сме се свързали, ще те държим в течение относно кога най-скоро имаме посещения в училище. Когато ти е удобно, посети един от часовете на 10., 11. или 12. клас с един от екипите ни, за да видиш как протичат дискусиите. Ако пък по-голяма група желаещи се появят по едно и също време, ще организираме семинар или обучение, на което всички да се запознаем и все пак да демонстрираме дейността на сдружението.

  3*/ Пробвай се: след като чуеш как се развива една дискусия, пробвай да участваш като водещ на такава! Естествено, че ние ще подсигурим присъствието на някой от по-опитните ни членове, който да ти помага и да те напътства.

*Ако си достатъчно опитен или пък смел, съчетай предходните две стъпки и опитай да водиш още първата дискусия. Няма нищо страшно – ние започнахме именно така.

  4/ Плати членски внос: ако все още си за идеята да се включиш в дейността ни, кажи ни го, плати годишен внос в размер на 10 лв. и ние ще ти дадем членска карта, която да удостоверява, че си един от нас!

   Членството е със срок една година от заплащане на членския внос, като при подновяване следва единствено да се заплати нов членски внос преди изтичане на този срок.

***

ФОРМА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Имена:
Възраст:
С какво се занимаваш (за студенти – каква специалност и кой курс)?
Защо искаш да станете член на ПРАВОДАЧ?
С какво може да допринесеш за развитие на сдружението?
Имаш ли релевантен опит (право, преподаване, гражданско образование), който да споделиш?
От къде научи за нас?

Advertisements