Проектът

   Сдружение “ПРАВОДАЧ” започна своя път още през 2013г. като неформално обединение на студенти от специалност “Право”, чието желание бе да развият българското образование, включвайки се в програмата на столични училища с презентации, ограмотяващи учениците във връзка с проблематиката на гражданското общество.

   След една изпълнена с успехи година, бе учредено и юридическото лице, което събира като свои членове млади, ентусиазирани и вдъхновени студенти и практикуващи юристи, които с общи усилия помагат инициативата на учредителите да се разшири, разпростре и развие в нови форми.

   Днес, сдружение “ПРАВОДАЧ” осъществява своята дейност в редица училища не само в столицата, но и в цялата страна, работи по проекти, финансирани от европейски публични и частни институции, целящи развиването на младежките инициативи и образованието, организира семинари и обучения и др. То има своята строга структура, начело с Управителен съвет и председател, координатори на проекти, ръководители на дейността в училищата, но все така запазва оригиналния дух на доброволческото начало и гъвкавото разпределение на ролите, така че всеки един член да може свободно да помага с каквото желае и да почерпи от останалите онова, което би могъл.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s