Право. Обучение. Справедливост.

Поведи към Правото

За Праводач

Сдружение “ПРАВОДАЧ” започна своя път още през 2013г. като неформално обединение на студенти от специалност “Право”, чието желание бе да развият българското образование, включвайки се в програмата на столични училища с презентации, ограмотяващи учениците във връзка с проблематиката на гражданското общество.

След една изпълнена с успехи година, бе учредено и юридическото лице, което събира като свои членове млади, ентусиазирани и вдъхновени студенти и практикуващи юристи, които с общи усилия помагат инициативата на учредителите да се разшири, разпростре и развие в нови форми.

Днес, сдружение “ПРАВОДАЧ” осъществява своята дейност в редица училища не само в столицата, но и в цялата страна, работи по проекти, финансирани от европейски публични и частни институции, целящи развиването на младежките инициативи и образованието, организира семинари и обучения и др. То има своята строга структура, начело с Управителен съвет и председател, координатори на проекти, ръководители на дейността в училищата, но все така запазва оригиналния дух на доброволческото начало и гъвкавото разпределение на ролите, така че всеки един член да може свободно да помага с каквото желае и да почерпи от останалите онова, което би могъл.

Учебна програма

Подбрали сме основни правни теми, които вярваме, че са изначално необходими не само за юристи, но и за всеки гражданин . Наблягаме предимно на дискусията, казусите и интеракцията с аудиторията, защото смеем да твърдим, че активният човек се култивира не чрез едностранно представяне на информацията, а чрез нейното самостоятелно търсене и осмисляне. Ние просто я превеждаме на достъпен език, така че да не звучи далечна и сложна, защото смятаме, че досегът с информацията и начинът, по който тя се обработва, е изключително важен за критичното мислене, а то от своя страна – за една позитивна промяна!

Галерия

Решихме, че е хубаво да дадем не само гласност, но и нагледност на нашата кауза. Тук ще ви представим избрани моменти от наши посещения в различни училища и ще ви направим част от многобройните ни вълнуващи срещи с учениците! Защото ви гарантираме, че непосредственият досег с ученици е несравним –  любознателнитe погледи, първоначалната несигурност, кoято впоследствие отстъпва място на пламенни дискусии и много умни въпроси, чиито отговори търсим заедно!

Кои сме ние

Запознайте се с част от нашия вдъхновяващ и безкористен екип праводачи, за които правото е повече от университетска специалност, то е призвание и начин на мислене! Вижте кой стои зад идеята и защо е решил да посвети себе си на подобно начинание! Защото вярваме, че личният пример е заразен и завихрящ!

Наши партньори са:

Академия за Гражданско Образование

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“

Стани част от Праводач

Поведи към Правото